હું સૈનિક છું

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

બંધૂકમાંથી નીકળતી ગોળીઓની જેમ હું તનેધડા, ધડ . ધડ ચાહું છુ.

ઘાયલ કરી મૂકતો આપણો સંબંધ..

રોજ સવારસાંજ પૂકારાતી, દુશ્મનોની સીમા પારથી આવતી બંદગીની પૂકાર માફક હું તને દિવસમાં બે વાર મુજ પાસ પામુ છું.

માઇલો દૂર રહેતું આપણું તનમન..

જેમ મને ભારત મા પ્યારી છે તેમ તને હું,

સમર્પણની ભાવના કાજે હું તને ગમુ છું.

માટે તો મારી મા માટે જિંદગીના ખેલ રમુ છુ.

જિંદગી ન્યોછાવર છે સ્ત્રી ચારિત્ર જેમ..

શરહદે વેરઝેરની ભાવના ક્યાંરે ઓગળશે?

નફરત અમનશાંતિમાં ક્યાંરે ભળશે?

અને હું તારી મમતા ને ક્યાંરે પામી શકીશ?

પ્રશ્ર્નો લઇ મંદીરમસ્જીદચર્ચગુરુદ્વારામાં નમું છું.

હું સૈનિક છું.

મારે બે મા છે.

એક મારી ખુદની મા જેણે મને જન્મ આપ્યો છે અને એક ભારત મા જેણે મને ધર્મ, સંસ્કાર, સામાજીકતા અર્પી છે.

સરહદ પર લડવાની શક્તિ અને દેશભક્તિ દેનાર માને હું વંદન કરુ છું. જેમ સૂર્ય ઝળહળે અને ચાંદ ચમચમે રીત.. હું સળવળું ટળવળું છું.

હું સૈનિક છું.